G-CLDBMRZMP3 פרק 23: היועץ המשפטי שלח נשיא מכהן לכלא ונכנס לנעליו

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה header image 1

פרק 23: היועץ המשפטי שלח נשיא מכהן לכלא ונכנס לנעליו

March 16, 2022

לקוריאה יש נשיא חדש שהיה עד לפני שנה התובע הכללי, מה הוא מתכנן לקוריאה ומה ישתנה ביחס לישראל ולעסקים עם ישראל. קוריאה בחרדה מגרעון כפול כתוצאה מהמלחמה באוקריאנה, מהם השפעות המלחמה על הכלכלה ה-10 בעולם.