G-CLDBMRZMP3 פרק 28: הכרישים של קוריאה עוברים להגנה ומעללי הריבית למשתכן

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה header image 1

פרק 28: הכרישים של קוריאה עוברים להגנה ומעללי הריבית למשתכן

August 17, 2022

החושים העסקיים החדים של הכרישים הקוריאנים כיוונו אותם לעבור במהירות מניהול עסקים אגרסיבי לכניסה למגננה ושימור כוחות לקראת הבאות. גם הצעירים הקוריאנים שינו את ההתנהגות הצרכנית שלהם מקיצוניות אחת לשניה. ואיך קוריאה הפכה מלקוח של התעשיות הצבאיות למתחרה ומה הם מחפשים בחלל? ומה זה לעזאזל IMF?!