G-CLDBMRZMP3 סטירה סינית מצלצלת עד בריסל והרכישה הגדולה מעולם בקוריאה

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה header image 1

סטירה סינית מצלצלת עד בריסל והרכישה הגדולה מעולם בקוריאה

June 2, 2021

נחתם הסכם הסחר עם דרום קוריאה והקוריאנים בונים על מהפכת הרכב החשמלי. וגם - איך סטירה בסיאול מצלצלת בבריסל. סיכום אירועי החודש שהסתים ב-1 ביוני 2021 בעסקים ובכלכלה בקוריאה