G-CLDBMRZMP3 פרק 27: טלויזיה לקמפינג ושקט מבי.טי.אס

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה

״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה header image 1

פרק 27: טלויזיה לקמפינג ושקט מבי.טי.אס

July 19, 2022

בפרק החדש של "הקוריאנים" ניתוח והסבר על התנועות הטקטוניות שמניעות את הכלכלה הקוריאנית לעשור הבא, על הצטרפות קוריאה למועדון החלל ופסק הזמן שלקחה להקת BTS שעלה לבעלים מליארדי דולרים. ועוד סיפורים מהשטח שלא תשמעו בשום מקום